Darvinin Dilemması: Ruh

Maddə nədir?


Elm adamları 20-ci əsrin əvvəllərində bir şey kəşf etdilər; maddə bildiyimiz kimi deyil. O sərt və rəngli də deyil. Qoxu, səs və görünüş də vermir. Maddə yalnız enerjidir. ardı... 

Materializm Tənəzzülə Uğrayıb Yox Olmuşdur


Materialistlərə görə kainatdakı bütün tarazlıq, ahəngdarlıq, uyğunluq və nizam, yalnız təsadüflərin əsəri idi. ardı... 

Kvant Fizikasının Ardınca Xarici Aləm


Dalğa, suda hərəkət edən enerjidən meydana gələr. Əgər bir hovuzun bir ucundan digər ucuna dalğa hərəkət etsə, bu hovuzun sağ tərəfindəki suyun, hovuzun sol tərəfinə keçdiyi demək olmaz. ardı... 

Mənliyimizin Mənbəyi Beyin Deyil


İnsan beyni dünyanın ən mürəkkəb strukturlarından biridir. Yeni doğulmuş bir körpənin beyni 100 milyard sinir hüceyrəsinə malikdir. ardı... 

Darvinin Dilemması: Ruh


Paleontologiyanın ortaya çıxartdığı nəticələr və genetika elminin göstərdiyi həqiqətlər qarşısında təkamülçülər həmişə nəzəriyyələrində dəyişikliklər apardılar. ardı... 

Zaman Hissi və Tale Həqiqəti


Dünyada keçirdiyimiz vaxt üçün bir meyarımız var. Dünən etdiklərimizi düşünər, bu gün üçün plan qurarıq. On il əvvəlini düşünər, zamanın ötdüyünə və yaşlandığımıza inanarıq. ardı... 

Məqalələr

Veb saytlar